EQUPIES NOTRE - DAME

Powstanie Ruchu Equipes Notre – Dame datuje się na dzień 25.II.1939r. Tego dnia we Francji w Paryżu odbyło się spotkanie czterech młodych małżeństw z księdzem Henri Caffarelem. Pary te miały wielkie pragnienie przeżywania swojej miłości małżeńskiej w łączności z Bogiem. Chciały odkryć tą wielką tajemnicę jaką jest sakrament małżeństwa. Odpowiedź księdza brzmiała: Zacznijmy szukać razem, połączmy siły i wyruszmy w odkrywczą podróż. Najważniejszym wspólnym odkryciem było to, że sakrament małżeństwa stanowi prawdziwą drogę do świętości. To dzięki niemu miłość, która łączy Chrystusa z Kościołem tworzy również jedność między mężem a żoną.

Po drugie: odkryto owocność współpracy kapłana z małżeństwami. Kapłan przynosi doktrynę, małżeństwa doświadczenie; z tego połączenia powstaje sztuka chrześcijańskiego życia w małżeństwie. Innym odkryciem było to, że nic nie łączy ludzi tak ściśle jak wspólne poszukiwanie i odkrywanie woli Bożej, co jest konieczne dla małżeństw, aby w pełni się rozwijały. Odkryto również ogromną rolę modlitwy w czasie wspólnych spotkań. Z biegiem czasu zaczęły powstawać kolejne ekipy małżeństw pragnące odkrywać głębię swojego małżeństwa i miłości Bożej. 8.XII.1947r. została uroczyście ogłoszona Karta Equipes Notre Dame, która stała się kamieniem węgielnym Ruchu i konstytucją jej członków. Kolejne lata przynoszą szybki rozwój Ruchu nie tylko we Francji, ale również w Belgii, Szwajcarii, Luksemburgu, Anglii, Hiszpanii, Portugalii, Niemczech, Brazylii, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, na Mauritiusie, Madagaskarze, w Indiach i innych krajach. Rok 1954 jest bardzo ważnym rokiem gdyż Ekipy powierzyły Ruch Matce Bożej wyrażając przez to, że to Ona jest najlepszą przewodniczką do Boga. Na początku 2009 roku Ruch END był obecny w 70 krajach na wszystkich kontynentach. Gromadził ponad 10 tys.ekip, 60 tys. małżeństw i 7 tys. kapłanów.pibus leo.

CELE

Celem Ruchu END jest pomoc małżeństwom chrześcijańskim w pełnym przeżywaniu ich sakramentu małżeństwa, odnajdywaniu w miłości Bożej źródła miłości małżeńskiej. W miejscu, gdzie miłość małżonków łączy się z miłością Boga, rodzi się dar Boga dla wszystkich małżeństw sakramentalnych, a mianowicie duchowość małżeńska. Dla małżonków droga do świętości jest drogą, którą trzeba przejść we dwoje. Poprzez osobisty rozwój duchowy stajemy się darem dla współmałżonka, aby mu pomóc we wzroście do indywidualnej pełni.

FORMACJA

 • Regularne słuchanie Słowa Bożego;
 • Codzienne spotkanie z Bogiem podczas modlitwy wewnętrznej;
 • Codzienne spotkanie męża i żony na modlitwie małżeńskiej (jeśli to możliwe rodzinnej);
 • Comiesięczne usiądźmy razem;
 • Ustalenie reguły życia;
 • Coroczny udział w rekolekcjach wakacyjnych lub weekendowych.

Podjęcie tych zadań powoli zmienia małżonków rozwijając ich duchowe życie, które zbliża je do Boga, siebie nawzajem i do innych ludzi. Małżeństwa pragnące podążać tą drogą tworzą ekipę /4-6 małżeństw/, która spotyka się wraz z kapłanem-doradcom duchowym na comiesięcznych spotkaniach formacyjnych. Realizacji celów Ruchu sprzyjają również organizowane spotkania na szczeblu sektorów, jak
i organizowana corocznie ogólnopolska pielgrzymka wszystkich ekip, w trakcie której dziękujemy Panu Bogu za dar, jakim jest ruch dla małżeństw i powierzamy się opiece Matki Bożej Naszej Pani.


Ruch obecny jest w naszym kraju od 2001roku, natomiast Region Polska został utworzony 11.06.2005r.
W skład Regionu Polska wchodzą następujące sektory:

 • Mazowiecki,
 • Wielkopolski,
 • Śląski,
 • Dolnośląski,
 • Małopolski,
 • Kujawski,
 • Białoruski.

W naszej diecezji ruch rozwija się od 8 lat. Na razie istnieją dwie ekipy w Jeleniej Górze skupiające małżeństwa z Jeleniej Góry i okolic oraz trzy ekipy w Polkowicach.

 

Strona internetowa:
www.end.org.pl

Kontakt do pary na terenie Polkowic:
tel. kom. 608 451 291,
692 742 406