SCHOLA "wNieboGłosy"

Próby scholi odbywają się w każdą sobotę
w godz. 11.00-12.00 w kawiarence parafialnej

Rozśpiewka w niedzielę przed Mszą Świętą o godz. 10.00