KATOLICKIE STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY

Zasadniczym celem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła przez szerzenie i upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego. (Statut, par. 13)


Zasadniczym celem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła przez szerzenie i upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego. (Statut, par. 13)

Nasz oddział został powołany w 2006 r. Pierwszym księdzem asystentem był ks. Piotr Sikorski, a prezesem Rafał Antończak. W kolejnych latach funkcję księdza asystenta pełnili: ks. Krzysztof Czyż i ks. Paweł Adres. Obecnie jest ks. Paweł Sajdutko. Co roku organizujemy Pieszą Pielgrzymkę z Polkowic do Sanktuarium Maryjnego w Grodowcu, która jest świadectwem naszej wiary. Pogłębiamy ją na spotkaniach formacyjnych. Bierzemy aktywny udział w akcjach organizowanych przez Zarząd KSM, np. Marsz dla Życia i Rodziny w Legnicy. Działamy przy parafii, sprzedajemy kartki świąteczne, znicze. Jeździmy na rekolekcje.

ZASADY KSM-OWICZA TO: WIDZIEĆ, OCENIAĆ, DZIAŁAĆ

Spotkania odbywają się w każdą sobotę po wieczornej mszy św. na salkach parafialnych. W ramach spotkań, w każdą trzecią sobotę miesiąca odbywają się spotkania przygotowujące do Światowych Dni Młodzieży, które będą miały miejsce w Krakowie w 2016r. Jeśli chcesz pogłębić swoją wiarę, włączyć się w podejmowane przez nas inicjatywy, poznać nowych ludzi i miło spędzić czas to koniecznie przyjdź na spotkanie. Każdy jest mile widziany.

Przez cnotę, naukę i prace służyć Bogu i Ojczyźnie – GOTÓW !!!

Spotkanie opłatkowe 19.12.2022 r.