KAPŁAŃSTWO

„Każde powołanie kapłańskie w swej najgłębszej warstwie jest wielką tajemnicą, jest darem, który nieskończenie przerasta człowieka”
(św. Jan Paweł II, „Dar i tajemnica)