RÓŻANIEC DLA MĘŻCZYZN

Grupa „Męskiego Różańca” powstała na przełomie 2019-2020r. z inicjatywy mężczyzn pragnących modlić się na Różańcu i formować się w oparciu o Słowo Boże na comiesięcznych spotkaniach.

Różaniec odbywa się w pierwsze soboty miesiąca o godz. 19.00 w kościele św. Michała Archanioła w Polkowicach. Rozpoczyna go konferencja tematyczna, później wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwa Różańcowa

Spotkania modlitewne w roku 2022/2023

  • 10 wrzesień 2022r. Temat: „Rozeznawanie duchowe”
  • 1 października 2022r. Temat: „Rozeznawanie duchowe – prawdziwe i fałszywe duchy”
  • 5 listopada 2022r. Temat: „Rozeznawanie duchowe – cechy strapienia i fałszywego ducha”

Spotkania modlitewne w ubiegłych latach