You are currently viewing Miniatury muzyki klasycznej

Miniatury muzyki klasycznej

Koncert organowy „Wielka – mała muzyka” obejmował miniatury muzyki klasycznej. W pierwszej części zaprezentowano 8 miniatur pochodzących z różnych epok muzycznych – od renesansu do epoki współczesnej. Usłyszeliśmy utwory kompozytorów od Jana z Lublina do Léona Boellmana. Repertuar muzyczny drugiej części koncertu ukazał różnice między miniaturami a większymi formami muzycznymi – Preludium (Johann Sebastian Bach) i Fanfare (Jacques Nicolas Lemmens). Trzecia część zawierała repertuar będący fuzją miniatur klasycznych z pozostałymi formami muzycznymi tworząc Suitę. Kwintesencje koncertu stanowiła muzyczna zagadka.
Dr Krzysztof Purzycki