You are currently viewing Prace ratunkowe, konserwatorskie i restauratorskie przy obrazie Ukrzyżowanie z kościoła pw. św. Michała Archanioła w Polkowicach

Prace ratunkowe, konserwatorskie i restauratorskie przy obrazie Ukrzyżowanie z kościoła pw. św. Michała Archanioła w Polkowicach

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Polkowicach, Plac Kościelny 2, 59-100 Polkowice, zaprasza do złożenia ofert na realizację zadania pn.:

„Prace ratunkowe, konserwatorskie i restauratorskie przy obrazie Ukrzyżowanie z kościoła pw. św. Michała Archanioła w Polkowicach”.

Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Oferty należy składać do dnia 15 kwietnia 2024 r. do godz. 12.00.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – obraz Ukrzyżowanie

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – obraz Ukrzyżowanie

Załącznik nr 2 – Klauzula informacyjna – obraz Ukrzyżowanie

Załącznik nr 3 – Zaświadczenie – wizja lokalna – obraz Ukrzyżowanie

Zapytanie ofertowe – obraz Ukrzyżowanie