You are currently viewing XXV Międzydiecezjalna pielgrzymka w intencje trzeźwości narodu

XXV Międzydiecezjalna pielgrzymka w intencje trzeźwości narodu