Zapisy u Ks. Dawida Borkowskiego (dabosp@gmail.com). Po potwierdzeniu przyjęcia na rekolekcje wakacyjne dla dzieci, należy wpłacić zaliczkę do końca października w wysokości 500 zł. na numer konta:
07 1020 2121 0000 8102 0443 6549 
tytułem: REKOLEKCJE WAKACYJNE DLA DZIECI, oraz IMIĘ I NAZWISKO 

45
LICZBA WOLNYCH MIEJSC