You are currently viewing Niech żyje nam górniczy stan!

Niech żyje nam górniczy stan!

Święta Barbara patronuje naszej świątyni. Dlatego też górnicy  parafii św. Michała Archanioła w Polkowicach zawierzyli się Jej opiece podczas Mszy Świętej 4 grudnia o godz. 12.00. Eucharystii przewodniczył Ks. Jarosław Święcicki, proboszcz parafii. Wygłosił On okoliczne kazanie po czym zaprosił górników wraz z rodzinami na uroczysty obiad na plebanię. Wraz z górnikami świętował burmistrz Polkowic – Łukasz Puźniecki, który zamówił Mszę Świętą w intencji górników z naszego miasta. Nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć tyle samo „wyjazdów, co zjazdów” ze śpiewem na ustach:

Górniczy stan, hej, niech nam żyje!

Niech nam żyje górniczy stan!

Bo choć przed nami dzienne światło kryje

Toć dla Ojczyzny trud ten jest nam dan.

Boć synowi podziemnych czarnych światów

Każdy chętnie poda swą dłoń!

Niech żyje nam, niech żyje nam

Górniczy stan! Górniczy stan!

Górniczy stan niech żyje nam!

Niech żyje nam, niech żyje nam

Górniczy stan! Górniczy stan!

Górniczy stan niech żyje nam!

Czy nie słyszysz dzwonka z naszej wieży

I kilofa, który wzywa nas?

Hej, do szybu niech z nas każdy bieży!

„Szczęść Wam Boże” zaśpiewamy wraz!

Gdy nareszcie góry się zachwieją

I wnijdziem, bracia, do światłości bram,

Staniem wszyscy z tą błogą nadzieją,

Że miłość złota więzi serca nam.

fot. Marek Kwiatkowski