You are currently viewing Plan wizyty duszpasterskiej II

Plan wizyty duszpasterskiej II

W dni powszednie wizytę duszpasterską rozpoczynamy od godz. 16.00, natomiast w soboty od godz. 14.00