You are currently viewing Rekolekcje wielkopostne Szkoły Podstawowej nr 1

Rekolekcje wielkopostne Szkoły Podstawowej nr 1

Ks. Dominik Bochenek przeprowadził rekolekcje wielkopostne dla Szkoły Podstawowej nr 1. Tematem przewodnim były trzy wartości: Prawda, Dobro, Piękno. Dziękujemy Ks. Dominikowi oraz nauczycielom ze Szkoły Podstawowej
nr 1 za pomoc i opiekę nad uczniami 🙂