You are currently viewing Pielgrzymka Służby Liturgicznej

Pielgrzymka Służby Liturgicznej

Służba Liturgiczna naszej parafii przeżywała dzień skupienia w Krzeszowie u Matki Bożej Łaskawej. Wczesnym rankiem grupa ministrantów, lektorów i ceremoniarzy udała się na pielgrzymkę. To był dzień wyjątkowy. Jeden z nas, Michał Wróblewski, został pobłogosławiony przez Księdza Biskupa Andrzeja Siemieniewskiego na nowego ceremoniarza posługującego w naszej wspólnocie parafialnej. Serdecznie gratulujemy Michałowi i Jego bliskim  i życzymy gorliwości w pełnionej służbie.

Ponadto był czas na wspólną modlitwę, zasłuchanie w konferencje duchową, Eucharystię oraz pielgrzymowanie na górę świętej Anny…

Do zobaczenia za rok w Krzeszowie